HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİHastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS), günümüzde hastanelerde yaşanan hasta sıkıntılarını, idari işlemlerdeki aksaklıkları ve çalışanlarla irtibat problemlerini minimuma indirmek için geliştirdiğimiz bir çözüm yoludur. HBYS bir hastane için, hastane yönetiminden idari personele, finansal takipten laboratuarlara, stoklardan hasta kaydına kadar her türlü işlem için ideal bir sistemdir.
Karmed (HBYS) çözümü, sağlık sektörünün ihtiyaçlarını geniş anlamda kapsayan içeriği ile bir hastanenin günümüz rekabetçi ortamına ve teknolojik gelişmelerine ayak uydurarak performansının arttırılması,sürekli ve sağlıklı büyümesi, maliyetlerin kontrol altına alınması, aynı zamanda tüm bu süreçler boyunca yöneticilerin stratejik karar alma faaliyetlerinin alt yapılarını hazırlayacak ürün ve hizmet tasarımlarının yapılması, hayata geçirilmesi, eğitim, danışmanlık ve araştırma hizmetlerinin sağlanmasını amaçlar.
Sistem bir bütün olarak kullanılabileceği gibi, kullanıcıların tercihleri doğrultusunda modüler olarak da kullanılabilmektedir. Yazılım, donanım, destek/eğitim, danışmanlık gibi bilişimin tüm alanlarında hizmet veren Kardelen Yazılım, entegre hastane otomasyonu Karmed ile yüksek standartlarda yönetilebilir hastaneler oluşturur.